/

El nombre zero

Article elaborat per Júlia Peris Salvador, 4º ESO D. Les matemàtiques no podrien funcionar sense el zero. El zero està present en tots els conceptes matemàtics que fan que el nostre sistema

/

Astronomia i astrologia

Aquests dos conceptes tenen una arrel comuna però sentits totalment diferents. L’astronomia és una ciència que estudia els astres, els seus moviments, les posicions etc. i a més col·labora i interactua amb