/

El nombre zero

Article elaborat per Júlia Peris Salvador, 4º ESO D. Les matemàtiques no podrien funcionar sense el zero. El zero està present en tots els conceptes matemàtics que fan que el nostre sistema