Igualtat o equitat de gènere?

/
8 visitas

Avuí en dia, quan parlem dels homes i les dones ens ve al cap la desigualtat que hi ha entre aquests dos gèneres. Per aquest motiu, va sorgir el moviment feminista el qual té com a principal objectiu acabar amb les discriminacions al gènere femení, pel fet se ser-ho.

Encara així, hi han termes emprats per la gent que no volen dir exactament el que estan defensant ja que, de vegades es parla d’igualtat, però referint-se a l’equitat. Aleshores, quan parlem d’igualtat entre les dones i els homes, estem utilitzant bé el terme d’igualtat? 

Es defineix a l’equitat de gènere com a la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat. Mentre que es defineix la igualtat de gènere com a la condició d’ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits. 

La diferència entre igualtat de gènere i equitat de gènere és que la primera és una disposició que deriva d’un dret humà, mentre que l’equitat de gènere és una consideració de caràcter ètic amb la qual s’intenta aplicar mesures que corregisquen el desequilibri històric entre els gèneres.

Segons Nacions Unides, la igualtat de gènere es refereix a “la igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats de les dones i els homes i les xiquetes i els xiquets”. Per tant, el sexe amb el qual hàgem nascut mai determinarà els drets, oportunitats i responsabilitats que puguem tindre al llarg de la nostra vida. La igualtat de gènere és per tant un principi jurídic universal, mentre que l’equitat de gènere introdueix a més un component ètic per a assegurar una igualtat real que d’alguna forma compense la desigualtat històrica que el gènere femení arrossega quant a representació política o mercat laboral, entre altres. L’equitat ha d’aplicar-se en el gènere tal com s’aplica en altres àmbits, com per exemple en el sistema tributari, on cada persona paga més o menys en funció del que té.

Aquests termes, no sols s’apliquen exclusivament a les dones, sinó també als homes perquè, igual que aquestes (però en menor mesura i de manera diferent) estan sotmesos a una sèrie d’estereotips que han de seguir, ja que en cas de no seguir-los, pot crear-se també una discriminació cap als homes.

Aconseguir que existisca igualtat de gènere no és una tasca impossible, però requereix de la implicació de tota la ciutadania. Sigues qui sigues, pots sumar-te perquè milions de dones i xiquetes en el món deixen de ser invisibles.

Autores

,
close

El más reciente